source bioveliss tabs
Witamy na stronach OSKZG
Drukuj

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin, które współpracuje z 35 związkami gmin na terenie całego kraju.

Swoim zasięgiem OSKZG obejmuje ponad 300 polskich gmin, w tym ok. 5,5 mln mieszkańców. W okresie ostatnich 5 lat Stowarzyszenie opracowało (5) i zarządzało (4) następującymi projektami o podobnym charakterze:

2005r. - Ogólnopolska konferencja szkoleniowo- informacyjna pn. "Związki Gmin skuteczność działań w ochronie środowiska. Fakty i mity." Projekt pod patronatem Ministra Środowiska Czesława Śleziaka zrealizowany został ze środków CZG12 w Długoszynie (członek OSKZG) na łączną kwotę 112.000 zł.

2005-2007r. - Ogólnopolski projekt pn. Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe, w ramach którego na terenie całego kraju zrealizowano 3 osobne ogólnopolskie programy edukacyjne, stanowiące tematyczną całość dot. gospodarki odpadami, tj.:

1.Kaskada edukacyjna nauczycieli pt. "Nie musimy śmiecić"- wartość projektu: 445 200 zł.

2.Ogólnopolska akcja edukacyjno-konkursowa pt. "Zielona Szkoła. Zielone Przedszkole" "- wartość projektu: 187 560zł

3.Program aktywnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży pt. "Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii" "- wartość projektu:345 420 zł W/w zadania realizowane były w ramach umowy z NFOŚ nr 819/2005/Wn-50/EE-ee/op/D. Łączna wartość projektu wynosiła 978 180zł .

2009r. - 2010 koncepcja Ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej pt." Jesteś Europejczykiem - segreguj odpady" na kwotę 7 600 tys. zł zgłoszona do Ministra Środowiska jako projekt indywidualny (poza konkursem); obecnie, po modyfikacji, kampania realizowana jest przez Ministerstwo Środowiska.

Obecnie przygotowujemy się do Ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorządowej pt. "REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE" - o którym dowiesz się więcej w zakładce Projekty.